قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی را انتخاب کرده اند

با توجه به پرداخت هزینه 80 درصد از بودجه دریافتی  هر واحد عملی، به بیمارستان و مراکز بهداشتی 

و تصمیم دانشگاه از  نیمسال دوم 96-97 

غیبت دانشجویان در کارآموزی‌ها در همان ترم در کارنامه درج خواهد شد . 

لذا دانشجویان محترم با انضباط بیشتری در کارآموزی‌ها حضور داشته باشند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط